Monday, January 02, 2012

Löv till Hemslöjdens utställning sommaren 2012- Här är nu resultatet - på ena sidan - av mitt spinnande och virande och bindande och stickande och fastsyende.....

Labels: ,

1 Comments:

Blogger blueb3ll said...

Åh vad fin!!

February 4, 2012 at 1:06 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home