Wednesday, April 01, 2009

Nya övning - Core Yarn

Nu har det redan gått 2 månader sedan vi presenterade första tekniken i Spinncirkel 2009. Som teknik nr 2 har vi valt Core Yarn.

Definitionen av corespinning är enligt Diane Varney (Spinning designer yarns, s. 66) att man täcker en tråd/kärna (the core) med ospunna fibrer. Vi har dock valt att även ta med garner där man täcker en tråd med spunnet garn. Huvudsaken är att kärntråden täcks helt, annars kan det bli ett spiralgarn, och det är en annan femma.

Så, för att spinna coregarn behövs:
  1. en tråd som ska vara kärnan (tex kommersiellt garn, eftersom man oftast täcker kärngarnet helt eller delvis tycker vi att det inte gör något att använda sig av kommersiellt garn som kärna, det är snarare rent av slöseri att använda sig av handspunnet till den delen av det här garnet)
  2. något att täcka tråden med (T ex en lösspunnen ulltråd, lösa ullfibrer: silke, mohair) tja, vad som helst som verkar roligt och snyggt

Tjockleken på det färdiga garnet är beroende av hur tjock kärntråden är. Om man väljer att använda sytråd som core, blir det ett väldigt tunt garn. Man kan även välja att ha flera trådar tillsammans som core, och då kan man spinna ett riktigt tjockt garn.

Litteratur:
Spinning designer yarns av Diane Varney
Handspun revolution av Alexis Boeger

SpinOff
:
Sp08: sid. 71-74 Wrap-and-Roll
W90: sid. 22-24 Elastic core yarns
Su88: sid. 22-25 Spin wrap technique

Länkar:
Ask the bellwether 1
Ask the bellwether 2
Youtube - Video

Nu hoppas vi på att få se era alster, för det här tycker vi är en teknik som lockar till experiment, där inget kan ses som rätt eller fel.

Tina & Åsa

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home