Friday, February 15, 2008

Ny spinnträff i Uppsala

Nya friska tag!
Datum: 23 februari
Plats: Hemslöjdens lokal i närheten av Upplandsmuseet.
Tid: 10- 15.30

Alla spinnerskor välkomna
- även om det inte blir någon nybörjar inriktning denna gång.

önskar Åsa i Skuttunge

Labels: , ,

1 Comments:

Anonymous Norah said...

Keep up the good work.

November 11, 2008 at 4:22 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home