Saturday, November 04, 2006

Sländor


Det har varit en livlig debatt och erfarenhetsutbyte på Yahoo under veckan vad det gäller sländors beskaffenhet. Ingrid har vidarebefordrat en uppsjö av erfarenheter på sin hemsida. Tack för det! Frågan är vad som är bäst en över- eller undertyngd - hur vid ska egentligen trissan vara i förhållande till "pinnen i mitten"? - Jag lyckades få min man intresserad....vi får se vad det utmynnar i. Han gjorde i alla fall min första mest på känn. Den funkar utmärkt- men är lite tung när det kommer till tunnare garn.
Här har ni alla fall en bild på sländorna som var på utflykt till spinngillet sist.

1 Comments:

Anonymous ingrid_in_sweden said...

Hallon,

Med Spin offs sländbok och så artiklarna på senaste Spindlicity så borde dte la snart bli bra topptyngda sländor även i Sverige! Satt å spejade i helgen som var(Hel-helg med Sticknätverket i Västra Götaland) hur de spann på sina bottentyngda wobbland instabila verktyg. Iofs - man anpassar sig efetr verktyget man lär sig göra bra ändå - självklart men är det int ehärligt att ha ett bra fungerande verktyg ifrån början så man lägger ribban lit ehögre.

Enklaste sländan att lära sig spinna på topp eller bottentyngd?
Ingetdera.
Det är en 'lap spindle' - den är enklast å lära sig spinna på å köra 'park och draft'. Iofs lämpar sig den topptyngda sländan bäst för detta men även Navajosländan. Satt å visade 'park & draft' också nu i helgen som var - det blir så mycket enklare( om man har bra fibrer d v s ) att lära sig spinna!

November 13, 2006 at 1:58 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home